Certyfikaty i zaświadczenia

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez PM Ruda Śląska

Zaświadczenie
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Certyfikat jakości ISO

Zaświadczenie
United Registrar of Systems

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń WIT (daw. IMBiGS)

Potwierdzenie
Warszawskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz - WIT
(daw. Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz - IMBiGS)

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń WIT (daw. IMBiGS)

Potwierdzenie
Warszawskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz - WIT
(daw. Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz - IMBiGS)

Potwierdzenie zgodności z UDT

Zaświadczenie
Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT

Obsługa wózków jezdniowych

Potwierdzenie zgodności z UDT

Zaświadczenie
Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT

Bezpieczna wymiana butli gazowej

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu TÜV SÜD

Certyfikat
TÜV SUD Polska Sp. Z o. o. Dział Industrie Service

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IS 2024

Atest
Sieć Badawcza Łuksiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA
Ważność
08.05.2024 - 07.05.2026

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IS 2022

Atest
Sieć Badawcza Łuksiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA
Ważność
08.05.2022 - 07.05.2024

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IS 2021

Atest
Sieć Badawcza Łuksiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA
Ważność
08.05.2021 - 07.05.2022

Rejestr pracowni psychologicznych

Zaświadczenie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W czym mogę pomóc?