Jesteś tutaj: Szkolenia PRZECIWPOŻAROWE

PRZECIWPOŻAROWE

Ochrona przeciwpożarowa to reguła, której  należy przestrzegać w miejscu pracy, dotycząca ogólnych zachowań w warunkach niebezpiecznych. Mogą to być sytuacje, w których trzeba udzielić pierwszej pomocy lub sytuacje pożarowe i inne.

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników powinno być wyposażone, między innymi w sprzęt przeciwpożarowy. Różnego rodzaju akcesoria bhp, są niezbędne w każdej firmie. Do sprzętu przeciwpożarowego zalicza się gaśnicę proszkową w różnych rozmiarach, gaśnicę śniegową 5-kilową, agregaty śniegowe i proszkowe, węże hydrantowe oraz skrzynki  p.poż.

Umieszczenie tego typu urządzeń pozwoli w razie pożaru uniknąć większych strat materialnych. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie z tego zakresu, jak korzystać z danego sprzętu przeciwpożarowego.

W ramach usług przeciwpożarowych oferujemy:

  • oznakowanie budynków, zakładów pracy, firm znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
  • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymogami prawa
  • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • zlecimy wykonanie projektów a później realizację Systemów Alarmu Pożaru (SAP)
  • zorganizujemy wykonanie projektów i realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych takich jak oddymianie, drzwi przeciwpożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami prawa.

Kontakt z nami

ul. Kłodnicka 56E, 41-706 Ruda Śląska

  530 300 458

Pon-Pt 8:00 do 16:00, Sobota - Niedziela: nieczynne

© wszystkie prawa zastrzeżone