Regulamin promocji 5%

Regulamin promocji „rabat 5% na kurs”

 1. Organizatorem Promocji jest firma ASM-INVEST TADEUSZ OSZEK z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706), ul. Kłodnicka 56E, NIP 6411868795.
 2. Promocja obowiązuje od 02.12.2022 roku do momentu ogłoszenia jej zakończenia przez organizatora.
 3. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 5% od ceny regularnej kursu, przy zakupie jednego kursu dla jednej osoby.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup usługi przeglądu rejestracyjnego pojazdu na Stacji Kontroli Pojazdów ASM (NIP: 6411868795), dokonanego nie później niż w roku, w którym ma zostać udzielony rabat.
 5. Do końcowej kwoty po udzieleniu rabatu zostanie doliczona cena egzaminu Państwowego, która jest wykazana w cenniku Ośrodka Szkolenia, zależnie od Instytucji Nadzorującej.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami rabatowymi, kuponami ani zniżkami.
 7. Każda osoba może skorzystać z promocji tylko raz.
 8. Promocja dotyczy wyłącznie kursów dostępnych w ofercie Ośrodka Szkolenia.
 9. Osoby korzystające z promocji zobowiązane są do ukończenia kursu w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy od daty udzielenia rabatu. W przypadku nieterminowego rozpoczęcia lub nieukończenia kursu w określonym terminie, ASM-INVEST Ośrodek Szkoleń zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji kursu.
 10. Płatność za kurs jest możliwa z góry lub w ratach (po pozytywnym rozpatrzeniu przez bank Credit Agricole).
 11. Organizator może zmieniać warunki promocji lub zakończyć ją w dowolnym momencie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 12. Produkty zakupione w ramach promocji nie podlegają zwrotowi.

ASM-INVEST Ośrodek Szkoleń zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach spornych.

W czym mogę pomóc?