Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Szkolenia personalne

BHP

Szkolenie BHP i PPOŻ przeznaczone jest dla pracowników, pomaga wdrożyć lub przypomnieć zatrudnionym zasady zachowania obowiązujące na wskazanym stanowisku pracy. Uczestnicy poznają normy i kodeks postępowania dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przeciwpożarowymi. 
Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Wykłady prowadzone są przez instruktorów z długoletnim doświadczeniem, posiadających wszelkie niezbędne kursy w tym kurs pedagogiczny.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.

•   Ukończony 18 rok życia.

Szkolimy na stanowiska:
• robotnicze
• administracyjno-biurowe
• osób kierujących pracownikami
• kierownicze (pracodawcy)

Najbliższy termin

Indywidualnie

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?