Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Oferta szkoleń i kursów

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH

Uprawnienia operatora IMBiGS

Koparkoładowarki – wszystkie – klasa III 1250
Koparki jednonaczyniowe – wszystkie – klasa I 2250
Koparki jednonaczyniowe – wszystkie – klasa I podwyższenie 750
Koparki jednonaczyniowe do 25 ton – klasa III 1250
Ładowarki jednonaczyniowe – wszystkie – klasa I 2250
Ładowarki jednonaczyniowe – wszystkie – klasa I podwyższenie 750
Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton – klasa III 1250
Spycharki – wszystkie – klasa I 2250
Spycharki – wszystkie – klasa I podwyższenie 750
Spycharki do 110 kW – klasa III 1250

! Ceny kursów nie zawierają opłaty egzaminacyjnej w kwocie: 250 zł.

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

Uprawnienia operatora IMBiGS

 Walec drogowy – wszystkie – klasa II 1250
 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych – wszystkie – klasa II 1250
Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne – wszystkie – klasa I 1250
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie klasa III 500
Wytwórnia mas mineralno-asfaltowych – otaczarnia – 1250

! Ceny kursów nie zawierają opłaty egzaminacyjnej w kwocie: 250 zł.

MASZYNY RÓŻNE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Uprawnienia IMBiGS

 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż-demontaż 750
 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie – klasa III 650
Pompa do mieszanek betonowych – pompogruszka – 1250
Podajnik do betonu – mixokret 1000
Wielozadaniowe nośniki osprzętu 1250

! Ceny kursów nie zawierają opłaty egzaminacyjnej w kwocie: 250 zł.

URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Uprawnienia operatora UDT

Wózki widłowe350
Wymiana butli gazowej – 150 zł (brak opłaty egzaminacyjnej)
Ładowarki teleskopowe800
Żurawie przewoźne i przenośne – HDS – 500
Żurawie stacjonarne300
Żurawie samojezdne 1500
Żurawie wieżowe 2000
Podesty ruchome przejezdne – podnośniki koszowe / nożycowe 500
Suwnice – 300
Hakowy sygnalista100 zł (brak opłaty egzaminacyjnej)

! Ceny kursów nie zawierają opłaty egzaminacyjnej w kwocie: 200 zł.

SPAWANIE

Uprawnienia Instytutu Spawalnictwa oraz TÜV SÜD

 Metoda MIG 131 – od 2200
 Metoda MAG 135 – od 1500
 Metoda TIG 141 – od 2200
 Metoda MMA ELEKTRYCZNA 111 – od 1500
 Metoda GAZOWA 311 – od 1500
Przecinanie tlenowe500
Przecinanie plazmowe 500
Przecinanie tlenowe + plazmowe800
Lutowanie twarde 912 i 913800
Weryfikacja uprawnień – Instytut Spawalnictwa 300
Weryfikacja uprawnień – TÜV SÜD 500

! Ceny kursów zawierają opłatę egzaminacyjną.

URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Uprawnienia URE (SEP)

 G1 – elektryczne 390
 G2 – ciepłownicze 390
 G3 – gazowe 390

! Ceny kursów zawierają opłatę egzaminacyjną.