Jesteś tutaj: Harmonogram szkoleń Uprawnienia UDT Żurawie stacjonarne

Żurawie stacjonarneZobacz inne terminy

Żurawie stacjonarne (żurawie warsztatowe) są realizowane zgodnie z:

- Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

- Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018r.  W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi żurawi stacjonarnych. W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Egzamin składa się z:

 • części teoretycznej, przeprowadzonej w formie pisemnej w postaci papierowej, składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru, (trzeba odp. na min. 11 pytań)
 • część praktyczna, polega na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia technicznego

Po odbytym kursie i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych na okres 10 lat.

Program szkolenia obejmuje min.:

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi.
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 • Budowa.
 • Zabezpieczenia mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne
 • Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 • Czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,
 • Sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających itp.
 • Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.
 • Współpraca z hakowym sygnalistą.
 • Informacje zakresu przepisów BHP

Nasi instruktorzy posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • materiały szkoleniowe
 • załatwienie wszystkich formalności związanych z egzaminem UDT
 • wydanie uprawnień

Dlaczego warto przyjść na szkolenie do ASM Invest:

 • Kurs zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego
 • dogodne terminy
 • szybka realizacja
 • atrakcyjna cena.

Masz pytania? wyślij smsa o treści KURS UDT na nr + 48 530 300 458

Oddzwonimy do Ciebie i udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Rezerwuj miejsce

Termin szkolenia:
Telefon:
E-mail:
Uwagi:

Kontakt z nami

ul. Kłodnicka 56E, 41-706 Ruda Śląska

  530 300 458

Pon-Pt 8:00 do 16:00, Sobota - Niedziela: nieczynne

© wszystkie prawa zastrzeżone