Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Godziny rozpoczęcia poszczególnych egzaminów podawane są orientacyjnie.

Bądź punktualnie

Ewentualne spóźnienie na egzamin niezwłocznie zgłoś telefonicznie pracownikom Ośrodka.

Zabierz dowód osobisty

Podczas egzaminu wymagane jest okazanie dowodu bądź paszportu potwierdzającego tożsamość.

Zabierz ubranie robocze

Podczas egzaminu praktycznego wymagany jest odpowiedni ubiór roboczy.

Zabierz książkę operatora

Podczas egzaminu wymagane jest okazanie uprawnień - dotyczy osób które je posiadają.

22.12.2022 - czwartek

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Prosimy o przybycie bezpośrednio na poligon!

7:50 Frezarka oraz Walec

8:20 Spycharka klasa 1

8:30 Węzeł betoniarski

8:50 WNO

9:00 Rusztowania

9:30 Koparkoładowarki

10:30 Koparki klasa 1

11:30 Koparki klasa 3

12:30 Ładowarki klasa 3 oraz klasa 1

22.12.2022 - czwartek

EGZAMIN TEORETYCZNY

14:00 Rusztowania

16:00 Ładowarki klasa 1

23.12.2022 - piątek

EGZAMIN TEORETYCZNY

8:00 Frezarka, Walec, Betoniarnia, Spycharka 

8:30 WNO, Ładowarka klasa 3

9:00 Koparkoładowarki

9:50 Koparki klasa 3

10:30 Koparki klasa 1

12:00 Egzaminy poprawkowe z ubiegłych miesięcy

Masz dodatkowe pytania?

Kliknij aby zadzwonić!