Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Godziny rozpoczęcia poszczególnych egzaminów podawane są orientacyjnie.

Bądź punktualnie

Ewentualne spóźnienie na egzamin niezwłocznie zgłoś telefonicznie pracownikom Ośrodka.

Zabierz dowód osobisty

Podczas egzaminu wymagane jest okazanie dowodu bądź paszportu potwierdzającego tożsamość.

Zabierz ubranie robocze

Podczas egzaminu praktycznego wymagany jest odpowiedni ubiór roboczy.

Zabierz książkę operatora

Podczas egzaminu wymagane jest okazanie uprawnień - dotyczy osób które je posiadają.

17.11.2023 - piątek

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Prosimy o przybycie bezpośrednio na poligon!

7:30 Wiertnice do tech. bez wykopowych

8:00 Koparkoładowarki

8:00 Koparki klasa 1 i 3

8:00 Ładowarka klasa 1 i 3

EGZAMIN TEORETYCZNY

11:30 Wiertnice do tech. bez wykopowych

12:00 Koparkoładowarki

13:00 Koparki klasa 3

13:30 Koparka klasa 1

14:00 Ładowarka klasa 3

14:30 Ładowarka klasa 1

Masz dodatkowe pytania?

Kliknij aby zadzwonić!