Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Godziny rozpoczęcia poszczególnych egzaminów podawane są orientacyjnie.

Bądź punktualnie

Ewentualne spóźnienie na egzamin niezwłocznie zgłoś telefonicznie pracownikom Ośrodka.

Zabierz dowód osobisty

Podczas egzaminu wymagane jest okazanie dowodu bądź paszportu potwierdzającego tożsamość.

Zabierz ubranie robocze

Podczas egzaminu praktycznego wymagany jest odpowiedni ubiór roboczy.

Zabierz książkę operatora

Podczas egzaminu wymagane jest okazanie uprawnień - dotyczy osób które je posiadają.

19.10.2023 - czwartek

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Prosimy o przybycie bezpośrednio na poligon!

7:40 Spycharka klasa 1

7:50 Podajnik do betonu

8:00 Rusztowania

EGZAMIN TEORETYCZNY

10:00 Spycharka, Podajnik do betonu

10:30 Rusztowania

11:00 Egzaminy poprawkowe i teorie z ubiegłych miesięcy

Masz dodatkowe pytania?

Kliknij aby zadzwonić!