Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Strona główna    >    Certyfikaty

Certyfikaty i zaświadczenia

> kliknij aby powiększyć < 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Dotyczy
Wpis do rejestru placówek szkoleniowych dla Ośrodka Szkolenia ASM-INVEST.

Data otrzymania
06.05.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie Jakości ISO

Certyfikat
United Registrar of Systems – System Zarządzania Jakością

Dotyczy
Przyznania certyfikatu jakości ISO dla Ośrodka Szkolenia ASM-INVEST

Data otrzymania
04.08.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IMBiGS 2021

Potwierdzenie
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz (IMBiGS)

Dotyczy
Potwierdzenia spełniania wymagań dotyczących zakresu szkoleń IMBiGS

Data otrzymania
06.04.2021

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IMBiGS 2020

Potwierdzenie
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz (IMBiGS)

Dotyczy
Potwierdzenia spełniania wymagań dotyczących zakresu szkoleń IMBiGS

Data otrzymania
24.08.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie zgodności z UDT

Zaświadczenie
Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT

Dotyczy
Zaświadczenie prowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznego użytkowania butli zgodnie z programem UDT 

Data otrzymania
31.03.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie zgodności z UDT

Zaświadczenie
Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT

Dotyczy
Zaświadczenie prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi wózków zgodnie z programem UDT 

Data otrzymania
31.03.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu TÜV SÜD

Certyfikat
TÜV SUD Polska Sp. Z o. o. Dział Industrie Service

Dotyczy
Spełnienia norm i przepisów dopuszczających do nauczania i egzaminowania z zakresu spawania

Data otrzymania
18.12.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IS

Atest
Sieć Badawcza Łuksiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA

Dotyczy
Spełnienia norm dopuszczających do nauczania i egzmianowania z zakresu spawania

Data otrzymania
08.05.2020