Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Certyfikaty i zaświadczenia

> kliknij aby powiększyć < 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Dotyczy
Wpis do rejestru placówek szkoleniowych dla Ośrodka Szkolenia ASM-INVEST.

Data otrzymania
06.05.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Rejestr pracowni psychologicznych

Zaświadczenie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dotyczy
Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną

Data otrzymania
14.10.2021

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IMBiGS 2022

Potwierdzenie
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz (IMBiGS)

Dotyczy
Potwierdzenia spełniania wymagań dotyczących zakresu szkoleń IMBiGS

Data otrzymania
15.09.2022

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IMBiGS 2022

Potwierdzenie
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Łukasiewicz (IMBiGS)

Dotyczy
Potwierdzenia zakresu szkoleń IMBiGS

Data otrzymania
15.09.2022

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu TÜV SÜD

Certyfikat
TÜV SUD Polska Sp. Z o. o. Dział Industrie Service

Dotyczy
Spełnienia norm i przepisów dopuszczających do nauczania i egzaminowania z zakresu spawania

Data otrzymania
I ATEST: 18.12.2020
II ATEST: 15.02.2023

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie wymagań dot. szkoleń z zakresu IS

Atest
Sieć Badawcza Łuksiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA

Dotyczy
Spełnienia norm dopuszczających do nauczania i egzmianowania z zakresu spawania

Data otrzymania
08.05.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie zgodności z UDT

Zaświadczenie
Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT

Dotyczy
Zaświadczenie prowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznego użytkowania butli zgodnie z programem UDT 

Data otrzymania
31.03.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Potwierdzenie zgodności z UDT

Zaświadczenie
Urzędu Dozoru Technicznego – Akademia UDT

Dotyczy
Zaświadczenie prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi wózków zgodnie z programem UDT 

Data otrzymania
31.03.2020

> kliknij aby powiększyć < 

Certyfikat jakości ISO

Zaświadczenie
United Registrar of Systems

Dotyczy
Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 90001:2015 

Data otrzymania
10.08.2023