Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR

Szkolenie ADR umożliwia zdobycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym. Niebezpieczne materiały to między innymi łatwopalne ciecze, materiały żrące, zakaźne lub promieniotwórcze. 

Przepisy ADR znajdują swoje zastosowanie w przewozie krajowym lub międzynarodowym, towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne.
1 Materiały i przedmioty wybuchowe
2 Gazy
3 Materiały ciekłe zapalne
4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samo reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 Materiały samozapalne
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
6.1 Materiały trujące
6.2 Materiały zakaźne
7 Materiały promieniotwórcze
8 Materiały żrące
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
Zajęcia skupiają się na środkach ostrożności, zasadach postępowania i przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. 

Wykłady prowadzone są przez instruktorów z długoletnim doświadczeniem, posiadających wszelkie niezbędne kursy w tym kurs pedagogiczny.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.

•   Ukończony 21 rok życia.
•   Posiadanie prawa  jazdy kat. C lub C+E z kodem „95” (zawodowy kierowca).
•   Posiadanie ważnego prawa jazdy, badania psychologicznego oraz lekarskiego.

Najbliższy termin

Indywidualnie

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?