Ośrodek Szkolenia ASM-INVEST

Uprawnienia spawalnicze, lutowanie i przecinanie termiczne

Metoda MIG 131

Spawanie metodą MIG (pełne rozwinięcie skrótu: Metal Inert Gas) jest to nic innego jak proces spawania z użyciem gazu chemicznie obojętnego jako osłony. Gazy takie to między innymi argon i hel. Metoda ta pozwala na spawanie w aluminium.
 
Szkolenie zakończone jest Państwowym egzaminem praktycznym przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.
Moduł Ipoziom podstawowy – spawanie pachwin blach i rur
Moduł IIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych blach
Moduł IIIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych rur
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę spawarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę spawania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Metoda MAG 135

Spawanie metodą MAG (pełne rozwinięcie skrótu: Metal Active Gas) jest to nic innego jak proces spawania z użyciem gazu chemicznie aktywnego jako osłony. Gaz taki to między innymi dwutlenek węgla (CO2). Metodą tą możemy spawać w stali niestopowej (czarnej) oraz stali stopowej (nierdzewnej).
 
Szkolenie zakończone jest Państwowym egzaminem praktycznym przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.
Moduł Ipoziom podstawowy – spawanie pachwin blach i rur
Moduł IIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych blach
Moduł IIIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych rur
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę spawarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę spawania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Metoda TIG 141

Spawanie metodą TIG (pełne rozwinięcie skrótu: Tungsten Inert Gas) jest to nic innego jak proces spawania polegający na wytwarzaniu łuku elektrycznego przy udziale gazu obojętnego jako osłony. Łuk wytwarzany jest za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej.  Gaz stosowany przy tej metodzie to między innymi argon i hel. Metodą tą możemy spawać w stali niestopowej (czarnej), stali stopowej (nierdzewnej), oraz aluminium.
 
Szkolenie zakończone jest Państwowym egzaminem praktycznym przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.
Moduł Ipoziom podstawowy – spawanie pachwin blach i rur
Moduł IIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych blach
Moduł IIIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych rur
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę spawarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę spawania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Metoda MMA 111 (elektryczna)

Spawanie metodą MMA elektryczną (Manual Arc Welding) jest to nic innego jak proces spawania polegający na wytwarzaniu łuku elektrycznego między końcem elektrody a materiałem spawanym. Metodą tą możemy spawać w stali niestopowej (czarnej) oraz stali stopowej (nierdzewnej).
 
Szkolenie zakończone jest Państwowym egzaminem praktycznym przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.
Moduł Ipoziom podstawowy – spawanie pachwin blach i rur
Moduł IIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych blach
Moduł IIIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych rur
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę spawarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę spawania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Metoda GAZOWA 311

Spawanie metodą GAZOWĄ jest to nic innego jak proces spawania polegający nadtapianiu brzegów spawanego materiału przy pomocy palnika. Używane gazy przy tej metodzie to między innymi acetylen i wodór. Metodą tą możemy spawać w stali niestopowej (czarnej).
 
Szkolenie zakończone jest Państwowym egzaminem praktycznym przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD.
 
Moduł IIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych blach
Moduł IIIpoziom ponadpodstawowy – spawanie złączy doczołowych rur
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę spawarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę spawania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Przecinanie termiczne tlenowe

Przecinanie tlenowe inaczej cięcie tlenem to nic innego jak rozgrzewanie powierzchni przecinanej do temperatury zapłonu, a następnie doprowadzenia pod wysokim ciśnieniem tlenu. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do przecinania blach oraz obróbki stali.
 
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę przecinarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę przecinania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Przecinanie termiczne plazmowe

Przecinanie plazmowe inaczej cięcie plazmą/plazmowe to nic innego jak topienie metalu silnie skoncentrowanym łukiem elektrycznym. Plazmę wytwarza  się przy użyciu specjalnego palnika. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do cięcia materiałów przewodzących prąd, stali stopowej (nierdzewnej) oraz stali niestopowej (czarnej).
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę przecinarek.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę przecinania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Lutowanie twarde

Lutowanie twarde to nic innego jak lutowanie za pomocą spoiw lutowniczych o temperaturze topienia wyższej niż 450 °C. Używa się do tego rodzaju lutowania palnika acetylenowo-tlenowego. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do łączenia złota, miedzi, brązu oraz stali węglowych.
Materiał szkoleniowy obejmuje między innymi przepisy BHP, użytkowanie, obsługę i ogólną budowę lutownic.
 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykładowców z długoletnim doświadczeniem, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz niezbędne kusy w tym zakresie.
 
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach wykładowych znajdujących się w siedzibie naszego Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
Część praktyczna obejmuje naukę lutowania.
 
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów posiadających długoletnią praktykę w spawaniu.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w naszej szkole spawania zlokalizowanej na terenie Ośrodka w Rudzie Śląskiej.
•   Ukończony 18 rok życia.
•   Wykształcenie minimalne: podstawowe.

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Weryfikacja uprawnień spawania

Weryfikację uprawnień należy przeprowadzić co 3 lata lub jeśli przerwa w pracy jako spawalnik jest dłuższa niż 6 miesięcy.
 

Najbliższy termin

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?